การจัดการระบบทรัพยากรบุคคล

การจัดการระบบทรัพยากรบุคคล

การจัดการการลา

ลดขั้นตอนการทำเรื่องลาและการอนุมัติการลา
มือถือ
 • ทำเรื่องลาผ่านมือถือได้ทุกเวลา
 • ตรวจสอบโควต้าการลาแต่ละประเภท
 • ดูประวัติการลาและสถานะการลา
Admin Center
 • ตั้งค่านโยบายการลาที่แตกต่างกันไปตามตำแหน่งหรือระยะเวลาการทำงานกับบริษัทได้
 • เก็บข้อมูลและจัดการการลาของพนักงาน
 • สามารถดาวน์โหลดยอดคงเหลือการลาและการลาประจำเดือน
การจัดการการลา
บันทึกการเข้างาน

บันทึกการเข้างาน

อนุญาตให้พนักงานสามารถเข้าและออกงานได้ตามกฎของแต่ละองค์กรและสามารถดาวน์โหลดรายงานการเข้างานประจำเดือนได้
มือถือ
 • เช็คอินการเข้างานและออกงานตามเวลาที่กำหนด
 • ร้องขอการแก้ไขเวลาเข้างานได้
 • ดูรายงานการเข้างานรายวันหรือรายเดือนได้อย่างง่ายดาย
Admin Center
 • ตั้้งค่าวันเวลาการเข้างานได้ตามประเภทของพนักงาน
 • ตรวจสอบ, แก้ไข, และอัปโหลด ข้อมูลการเข้างานของพนักงาน
 • ดาวน์โหลดข้อมูลการลาของพนักงานได้ตามช่วงเวลาที่ต้องการ

การจัดการการเคลม

รวบรวมทุกเรื่องเกี่ยวกับการเคลมไว้ในที่เดียว
มือถือ
 • สามารถส่งเคลมได้หลายประเภทและติดตามผลการอนุมัติได้แบบเรียลไทม์
 • ดูค่าใช้จ่ายและยอดคงเหลือของการเคลมแต่ละประเภทได้
 • บันทึกแบบร่างรายงานที่ยังไม่เสร็จและแก้ไขได้ทุกเวลา
Admin Center
 • รองรับหลากหลายสกุลเงินและมีความยืดหยุ่นในการจัดการค่าใช้จ่าย
 • มีรายงานแบบสำเร็จ เพิ่มความง่ายดายในการตั้งค่านโยบายการเคลมและติดตามรายงานผล
 • ฝ่ายการเงินสามารถแก้ไขและรายงานผลการเคลมของพนักงานได้อย่างง่ายดาย
การจัดการการเคลม
ศูนย์การอนุมัติ

ศูนย์การอนุมัติ

ดูคำขออนุมัติต่างๆ ได้หลายประเภทและตัดสินใจได้ทันที
มือถือ
 • อนุมัติหรือปฏิเสธคำขอได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
 • ตรวจสอบประวัติการอนุมัติ
 • ดูความคืบหน้าของการอนุมัติของคำขอ
Admin Center
 • ตั้งค่ากระบวนการการอนุมัติได้ตามความต้องการ
 • ปรับขั้นตอน, ผู้อนุมัติ, และกฎการอนุมัติต่าง ๆ

เช็คอิน

พนักงานสามารถเช็คอินเพื่อแจ้ง HR เมื่อไปพบลูกค้านอกสถานที่
มือถือ
 • บันทึกรูปภาพและสถานที่ในการไปพบลูกค้าทุกครั้ง
 • ดูประวัติการเช็คอินในแผนที่
 • เข้าถึงข้อมูลการไปพบลูกค้าของพนักงานผ่านแอปพลิเคชั่นบนมือถือ
Admin Center
 • ดูข้อมูลการเช็คอินของพนักงาน
 • Export ประวัติการเช็คอินตามแผนก
เช็คอิน

เริ่มใช้งาน SeaTalk สำหรับธุรกิจของคุณ

เริ่มใช้งาน SeaTalk สำหรับธุรกิจของคุณ!